Till toppen av sidan
Nav

Luftfuktare

En luftfuktare kan förbättra din inomhusmiljö avsevärt, genom att tillföra den torra luften fukt. Under vinterhalvåret spenderar vi stor del av tiden inomhus och många upplever den torra luften besvärlig och det kan en luftfuktare enkelt motverka.

Om inomhusluften är torr kan det leda till ökad förkylningsrisk, det kan även ge problem som torra ögon, slemhinnor och luftvägar. Lider du av astma eller allergi kan symptomen rentav förvärras, en luftfuktare kan vara ett jättebra hjälpmedel att lindra andningsproblem och torra slemhinnor som orsakas av torr luft.

Torr inomhusluft under vinterhalvåret

Under vintern värmer vi våra bostäder och arbetsplatser betydligt mer än under resten av året, då blir luften ofrivilligt torrare av uppvärmningen. Det gäller på alla typer av uppvärmning, oavsett om det är med en luftvärmepump, element eller kamin. Ett torrt inomhusklimat kan orsaka problem för alla oss människor, men även ting så som möbler, parkettgolv samt växter.

Luftfuktare kan ha positiv inverkan på vår hälsa

Det finns texter skrivna av olika lungspecialister som menar att en luftfuktare kan vara ett mycket effektivt sätt att lindra andningsproblem som orsakats av för torr inomhusluft. Genom att kontinuerligt använda en luftfuktare kan det lindra symtomer så som hösnuva, en kroniskt rinnande näsa, astma, torr hals och problem med täppt näsa.

Filter Coway 1010DH

 

Aggregatet tillför luften fukt vilket har positiva effekter på vår hälsa, personer med till exempel astma upplever att luften blir lättare att andas.

Vinsten genom att välja en kombinerad luftfuktare och luftrenare

Ett bra inomhusklimat är särskilt viktigt om du lider av astma eller allergi. Ordet luftföroreningar får oss ofta att tänka på vår miljö som utsätts för avgaser från bilar och utsläpp från fabriker. Men vad vi sällan vet är att inomhusluften i våra hem kan vara lika dålig. Bristfällig ventilation i hemmet gör att mängder av partiklar inte vädras bort, utan kvarstår i hemmet. Att exponeras för dålig inomhusluft under en längre period kan ha stor negativ inverkan på vår hälsa, därför är bra ventilation mycket viktigt. Ibland räcker det inte att vädra bort alla dåliga partiklar som finns i luften, utan en luftrenare är det hjälpmedel som krävs för att filtrera bort dessa partiklar.

Svenska Astma- och Allergilinjen skriver att när lidandet är som tuffast för astmatiker och allergiker, kan en kombinerad luftrenare och luftfuktare underlätta vardagen avsevärt, Coway erbjuder APM-1010DH som är just kombinerad på det sättet.

Håll koll på luftfuktigheten med en Hygrometer

En god idé vid användning av aggregat som befuktar luften är att köpa en hygrometer, som mäter luftfuktigheten. Precis som vi tidigare berättat att luften inte ska bli för torr, är det inte bra om luften blir för fuktig, det kan leda till gynnsamma miljöer för oönskade partiklar, bakterier och mögeltillväxt.

Underhåll av din luftfuktare

Vid köp av luftfuktare är underhåll en väldigt viktig del för att luftfuktaren ska ge önskad effekt. Byta vatten ofta, rengöra tanken, se över alla filter och aggregatet för att förebygga eventuella bakterier. Luftfuktning från ett orent aggregat kan orsaka stor hälsofara och kan till och med leda till astma och andra allergiska symptomer hos friska människor.

Köpa luftfuktare

En luftfuktare kan ha mycket positiva hälsoeffekter om du upplever besvär så som torra ögon, torr hud, torra slemhinnor eller andra symptomer som orsakas av torrt inomhusklimat.

Coway APM-1010DH

Coway 1010DH är en effektiv luftfuktare och luftrenare med låga driftskostnader och 12 månaders intervaller mellan filterbyten. En effektiv luftrenare med en kapacitet på 67 m2 som ger ett hälsosamt och rent inomhusklimat. Som luftfuktare har den en kapacitet på 33 m2. Denna kombinerade funktionen gör att inomhusklimatet blir avsevärt bättre för alla personer, oavsett allergier och astma.

Coway luftrenare är rekommenderade av Astma- & Allergiförbundet

Kontakta oss gärna